tạo chương trình sweeptakes thành công

Những kiến thức cần thiết khi tổ chức cuộc thi trên mạng xã hội

socialmediacontest3-id3187

Tăng nhận thức của khách hàng: Ví dụ, một Tweet đủ điều kiện tham gia phải có mẫu: “Nếu tôi chiến thắng một phần thưởng trị giá 500$, tôi sẽ